Technika i Branżowe szkoły I stopnia
na Dolnym Śląsku

Wybierz i określ interesujące Cię kryteria, aby znaleźć szkołę.

W przygotowanej powyżej wyszukiwarce szkół i zawodów, uczniowie oraz rodzice mogą znaleźć poza podstawowymi informacjami o szkole, takimi jak:
nazwa, adres, telefon, e-mail, strona www, aktualny wykaz zawodów oraz materiał promocyjny szkoły.
Na naszych stronie znajdują się podstawowe dane dotyczące wszystkich branżowych szkół I stopnia i techników na Dolnym Śląsku. Informacje są redagowane, zamieszczane i aktualizowane przez szkoły.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych: Ponieważ korzystasz ze strony internetowej zawierającej informacje dotyczące możliwości kształcenia zawodowego, prowadzonej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Twój adres IP będący daną osobową przetwarzany jest przez systemy informatyczne Kuratorium. W związku z tym:
  • Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Kurator Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi opera-cje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: e-mail: inspektorodo@kowroc.pl, tel. 71 340 63 23.
  • Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego działania strony
  • Kategorie danych osobowych obejmują IP Twojego komputera.
  • Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz pod adresem: https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012
Ta strona przetwarza pliki cookies