TECHNIKUM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU

TECHNIKUM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU

ul. Młodych Techników 58, 53-645 Wrocław
telefon: +48717255355
e-mail: sekretariat@tzs.edu.pl
www: tzs.edu.pl

Zawody, w których szkoła będzie dokonywać naboru na rok szkolny 2022/2023:

 • Technik żeglugi śródlądowej

Dyrektor szkoły: PAWEŁ ZAPART
Szkoła: publiczna
Specyfika szkoły: brak specyfiki
RSPO: 267025
Data założenia szkoły: 2017-03-15
Data data rozpoczecia dzialalnosci szkoły: 2018-09-01
Organ prowadzący: MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Wirtualny spacer po szkole.
https://www.facebook.com/TechnikumZeglugiSrodladowejWroclaw/videos/180237929559572/
Dołącz do naszej załogi!
https://www.facebook.com/TechnikumZeglugiSrodladowejWroclaw/videos/1327622900961266/
Odwiedź naszą stronę.
http://tzs.edu.pl/

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

Oto 13 powodów, dla których warto nas wybrać!

 1. Zasada indywidualnego podejścia do ucznia.
 2. Projektowa metoda pracy.
 3. Edukacja oparta na tolerancji, akceptacji.
 4. Prawdziwie rodzinna atmosfera.
 5. Wsparcie dla uczniów zdolnych (indywidualizacja zajęć jest dla nas priorytetem).
 6. Małe klasy – liczą maksymalnie 26 uczniów.
 7. Wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 8. Pielęgnowana u uczniów ciekawość świata – zapraszamy wielu gości.
 9. Opieka pedagoga, zięcia warsztatowe z różnymi specjalistami.
 10. Zajęcia pozalekcyjne – różnorodne propozycje do godziny 17:30. 
 11. Aktywny udział w działaniach wolontaryjnych na terenie szkoły i poza nią.
 12. Działające w szkole – rada rodziców i samorząd szkolny.
 13. Budowanie społeczności szkolnej – pracowników, uczniów i ich rodzin.

 

Nasze atuty:

 

 • Jesteśmy szkołą gdzie nauczyciele mają dobry kontakt z młodzieżą.
 • Przyjazna atmosfera – sprzyja bezstresowej nauce.
 • Uczniów traktujemy jak studentów – ucząc ich odpowiedzialności i samodzielnej nauki.
 • Szkoła organizuje bezpłatne zajęcia dodatkowe – m.in. kurs sternika motorowodnego oraz żeglarza jachtowego, poza normalnym tokiem nauczania.
 • W osiągnięciu sukcesu pomagają nauczyciele. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Większość nauczycieli w naszej szkole to nauczyciele dyplomowani, którzy mają przygotowanie do nauczania dwóch, a nawet trzech przedmiotów, co znacznie ułatwia holistyczne spojrzenie na kształcenie i wychowanie młodych ludzi.

 

Dołącz do naszej załogi!